آزمایشگاه

آزمایشگاه کاوه پیامک

افزونه ها،پلاگینها و کدهای برنامه نویسی

این بخش در واقع مکمل وب سرویس حرفه ای کاوه پیامک به حساب می آید و بنام آزمایشکاه کاوه پیامک آنرا بشناسید..همانطور که در بخش وب سرویس کاوه پیامک اشاره شد شما با وب سرویس به راحتی و فقط با چند کد میتوانید وب سایت خود را به سامانه پیامک مجهز کنید و از آن انواع استفاده ها را ببرید.
در این بخش نمونه کدهای کار با وب سرویس پیامکی کاوه پیامک برای شما قرار داده شده است که میتوانید از آنها در پروژه های خودتان استفاده نمایید.همچنین بعد از خرید وب سرویس کاوه پیامک بی شک افزونه های بیشتری برای شما قابل دانلود کردن خواهد بود.

ر

کاوه پیامک-سامانه پیامک انبوه

وب سرویس URL

متدتوضیحنمونه
fromشماره اختصاصی یا اشتراکی۳۰۰۰۲۵۵
toشماره موبایل گیرنده0912108xxxx
msgمتن پیامکاوه پیامک
unameنام کاربری شما نام کاربری در سامانه کاوه پیامک
passرمز کاربری شمارمز شما در سامانه کاوه پیامک
روش
http://sms.kavehpayamak.ir/class/sms/webservice/send_url.php?from=fromnumber&to=yourtdestnumber&msg=yourmsg&uname=youruname&pass=yourpass

اتصال به نرم افزار هلو

طریقه تعریف پارامترها در نرم افزار هلو، به شرح زیر می باشد :
نام کاربری = UserName
کلمه عبور = Password
پیام متن = Message
شماره خط = From
شماره موبایل کاربر = To
url برای استفاده در نرم افزار حسابداری هلو :
http://sms.kavehpayamak.ir/service/holo
ارسال سریع پیامک با خطوط خدماتی
راهنمای ساخت الگو (پترن) جهت ارسال سریع پیامک خدماتی:
– ارسال پیامک از این متد با خطوط خدماتی (قابلیت ارسال به بلک لیست) انجام می گردد.
– سرعت ارسال از این طریق بسیار بالاتر از سرعت ارسال پیامک از سایر متدها می باشد.
– ارسال هایی که از طریق الگو انجام می شوند، در صف تایید مانیتورینگ سامانه قرار نمی گیرد.
– این روش جهت ارسال هایی می باشد که احتیاج است با سرعت بالا به موبایل گیرنده برسد؛ نظیر ارسال کد تایید عضویت در اپلیکیشن و وبسایت و …
– جهت ایجاد الگو می بایست از طریق منو ارسال براساس پترن اقدام گردد.
– الگوها توسط تیم مانیتورینگ بررسی و تایید می گردد.
نکاتی در تایید متن الگوها:
– متن هایی که حاوی محتوای تبلیغاتی باشد قابل تایید نیست.
– درج URL و لینک مربوط به وبسایت، تلگرام و هر نوع آدرس قابل تایید نمی باشد و می بایست نهایتا نام شرکت یا موسسه در متن درج شود.
– درج شماره تماس و آدرس قابل تایید نمی باشد.
– الگویی که هیچ متغیری نداشته باشد قابل تایید نیست!
– الگویی که هیچ متنی نداشته باشد و تماما متغیر باشد قابل تایید نیست!

Send

برای ارسال پیامک

پارامترهای ورودی
 
 
نام کاربری
Char
Uname
پسورد
Char
Pass
شماره ارسال کننده
Char
From
متن پیام
Char
Message
شماره دریافت کننده
Char
TO
 
 
 

Credit

برای دریافت اعتبار به کار می رود

پارامترهای ورودی
 
 
نام کاربری
Char
Uname
پسورد
Char
Pass
Credit
Char
Op
 
 

Delivery

برای گزارش از وضعیت ارسال به کار میرود.

پارامترهای ورودی
 
 
نام کاربری
Char
Uname
پسورد
Char
Pass
Delivery
Char
Op
کد بالک
Int
Uniqid

[“+98910000098:notsync”,”+989210000616:notsync”,”+989212000943:notsync”,”+989360000994:notsync”]

در حال ارسال :Notsync
ارسال شده :Send 
رسیده به مخابرات :Pending 
نرسیده به گوشی : Failed 
  بلک لیست :Discarded
رسیده به گوشی : Delivered 
The username or password is incorrect : خطاها
  اشتباه بودن نام کاربری یا رمز عبور

بدین معنی است که کد بالک ارسالی اشتباه است :Null 

delivery : نمونه خروجی برای گرفتن دلیوری پیام های ارسالی

 

Booksend

برای ارسال از دفترچه استفاده می شود

پارامترهای ورودی
 
 
نام کاربری
Char
Uname
پسورد
Char
Pass
Checkmessage
Char
Op
کد بالک
Int
Messageid

statusMess

پایان یافته  :Finish

عدم برقراری با اپراتور :NoContactWithTheOperator

:Interacting

 

statusMessag

پایان یافته:Finish

عدم برقراری با اپراتور: NoContactWithTheOperator

در حال ارتباط :Interacting

عدم احراز هویت :NoAuthentication

فعال :Active

عدم ارسال پیامک :NoSendSMS

انصراف :Cancel

validMessage

تایید شده: Approve

 رد شده: Cancel

 منتظر تایید: Notconfirm

 

Booklist

برای گزارش از وضعیت ارسال به کار می رود.

پارامترهای ورودی
 
 
نام کاربری
Char
Uname
پسورد
Char
Pass
Booklist
Char
Op

StatusMess

پایان یافته  :Finish

عدم برقراری با اپراتور :NoContactWithTheOperator

:Interacting

 

Booksend

برای ارسال از دفترچه استفاده می شود

پارامترهای ورودی
 
 
نام کاربری
Char
Uname
پسورد
Char
Pass
شماره ارسال کننده
Char
From
متن پیام
Char
Message
Json از لیست دفترچه ها
Char
bookid
Booksend
Char
Op

statusMess

پایان یافته  :Finish

عدم برقراری با اپراتور :NoContactWithTheOperator

:Interacting

 

 

Inboxlist 

برای دریافت پیام خوانده به کار می رود

پارامترهای ورودی
 
 
نام کاربری
Char
Uname
پسورد
Char
Pass
Inboxlist
Char
Op

StatusMess

پایان یافته  :Finish

عدم برقراری با اپراتور :NoContactWithTheOperator

:Interacting

 

Accesslist

برای دریافت بسته های در دسترس استفاده می شود

پارامترهای ورودی
 
 
نام کاربری
char
uname
پسورد
char
pass
accesslist
char
Op

statusMess

پایان یافته  :Finish

عدم برقراری با اپراتور :NoContactWithTheOperator

:Interacting

 

 

Newuser

برای ساخت کاربر جدید مورد استفاده قرار میگیرد

پارامترهای ورودی
 
 
نام کاربری
Char
Uname
پسورد
Char
Pass
نام کاربری کاربر
Char
User-name
پسورد کاربر
Char
User-pass
نام
Char
name
نام شرکت
Char
company
کد ملی
Char
national-id
شماره شناسنامه
Char
certificate-id
Id سطح دسترسی
Char
access-id
تلفن
Char
Tell
موبایل
Char
mobile
کدپستی
Char
postalcode
ایمیل
Char
email
آدرس
Char
address
newuser
Char
Op

statusMess

پایان یافته  :Finish

عدم برقراری با اپراتور :NoContactWithTheOperator

:Interacting

 

 

postalcodecount

برای گرفتن تعداد شماره ها در یک کدپستی می باشد

پارامترهای ورودی
 
 
نام کاربری
Char
Uname
پسورد
Char
Pass
postalcodecount
Char
Op
tci برای همراه اول / mtn برای ایرانسل
Char
type
0 -برای مرد و زن . 1 – برای مرد. 2 -برای زن
itn
gender
کد پستی
char
postalcode
 
 

Postalcodearea

برای گرفتن محله های تهران استفاده می شود.

پارامترهای ورودی
 
 
نام کاربری
Char
Uname
پسورد
Char
Pass
Postalcoderarea
Char
Op

statusMess

پایان یافته  :Finish

عدم برقراری با اپراتور :NoContactWithTheOperator

:Interacting

 

 

Postalcodesen

برای گرفتن تعداد شماره ها در یک کدپستی می باشد.

پارامترهای ورودی
 
 
نام کاربری
Char
Uname
پسورد
Char
Pass
شماره ارسال کننده
Char
From
متن پیام جهت ارسال
Char
Massage
Tci برای همراه اول / Mtn برای ایرانسل
Char
type
0 -برای مرد وزن. 1 -برای مرد. 2 -برای زن
Int
Gender
کدپستی
Char
Postalcode
Postalcodesend
Char
Op

statusMess

پایان یافته  :Finish

عدم برقراری با اپراتور :NoContactWithTheOperator

:Interacting

 

 

Jobslist

برای گرفتن لیست شغل هاست.

پارامترهای ورودی
 
 
نام کاربری
Char
Uname
پسورد
Char
Pass
Jobslist
Char
Op

statusMess

پایان یافته  :Finish

عدم برقراری با اپراتور :NoContactWithTheOperator

:Interacting

 

 

Jobstrenlist

برای گرفتن لیست گرایش ها به کار می رود.

پارامترهای ورودی
 
 
نام کاربری
Char
Uname
پسورد
Char
Pass
Checkmessage
Char
Op
کد بالک
Int
Messageid

StatusMess

پایان یافته  :Finish

عدم برقراری با اپراتور :NoContactWithTheOperator

:Interacting

Jobscount

برای گرفتن تعداد شماره مشاغل استفاده می گردد.

پارامترهای ورودی
 
 
نام کاربری
char
Uname
پسورد
char
Pass
Json لیست از گرایش ها
char
Trendid
jobscount
Int
Op

StatusMess

پایان یافته  :Finish

عدم برقراری با اپراتور :NoContactWithTheOperator

:Interacting

Jobssend

برای ارسال مشاغل به کار میرود.

پارامترهای ورودی
 
 
نام کاربری
Char
Uname
پسورد
Char
Pass
شماره ارسال کننده
Char
From
پیام
Int
Message
Json لیست از گرایش ها
Char
Trendid
Jobssend
Char
Op
Id شغل
Int
Jobsid

StatusMess

پایان یافته  :Finish

عدم برقراری با اپراتور   : NoContactWithTheOperator

:Interacting