امکانات بسته های هوشمند

 • ارسال تکی و گروهی

 • ارسال از فایل اکسل

 • ارسال از دفترچه تلفن

 • ارسال هوشمند کلمات کلیدی

 • ارسال نظیر به نظیر

 • مدیریت زماندار ارسال

 • ارسال پیام صوتی تکی

 • ارسال پیام صوتی گروهی

 • ارسال پیام صوتی به مشاغل خاص

 • ارسال پیام صوتی بر اساس کدپستی

 • ارسال پیام صوتی منطقه ای کشوری

 • ارسال پیام صوتی از دفترچه تلفن و فایل اکسل

 • ارسال بر اساس سن و جنسیت

 • ارسال هدفمندمنطقه ای ایرانسل

 • ارسال هدفمند محلات تهران

 • ارسال هدفمند مشاغل و نیازمندیها

 • ارسال هدفمند بر اساس نقشه کدپستی

 • دریافت پیامک روی پنل

 • منشی پیامکی و پاسخگوی اتوماتیک

 • مسابقه و نظرسنجی همراه گراف نتایج

 • یادآوری اقساط

 • ارسال اخطاریه

 • ارسال تبریک

 •  ارسال به بلک لیست

 • سیستم پیشرفته نوبت دهی

 • سیستم پیشرفته هدایا

 • ارائه گزارشات دقیق

 • ارسال به گروه خاص

 • وب سرویس و API

 • ایجاد لیست سیاه شماره موبایل

 • ارسال سیمکارتی با خطوط ۹۹۰۰ و ۹۹۹۰

 • امکان تحلیل پیام و پاسخ منطقی

 • پشتیبانی حرفه ای و سریع

 •  شارژ آنلاین پنل با کارهای بانکی

 • مدیریت و ایجاد دفترچه تلفن

 • محاسبه هزینه ارسال پیامک ها قبل ارسال

 •  ارسال تدریجی

 • بانک کامل مشاغل ایران

 • بانک کامل محله های تهران

 • هشدار دهنده اتمام شارژ پنل