ثبت شکایات

  در صورتیکه مشتری کاوه پیامک هستید ، برای ثبت شکایات و انتقادات و پیشنهادات از سرویس های خریداری شده خود میتوانید از یکی از راه های زیر اقدام کنید:
ایمیل مدیریت:
ceo@kavehpayamak.ir
سامانه پیامک:
برای شکایات و انتقادات و پیشنهادات خودتان فقط کافیست بسته به موضوع یکی از کلمات زیر را به شماره ۵۰۰۰۵۱۵۰۰۰۶۱ ارسال نمایید.مدیریت کاوه پیامک در فرصت مقتضی با شما تماس خوهد گرفت.
انتقاد
شکایت
پیشنهاد
بعد از ارسال یکی از کلمات فوق پیامکی برای شما ارسال خواهد شد.
در صورتیکه از طریق روشهای بالا به نتیجه مورد نظر نرسیدید و مشکل شما بدون حل باقی ماند، میتوانید شکایت خود را در سامانه اینماد ثبت کنید.
قبل از طرح شکایات به یاد داشته باشید که شما سرویس های دریافت شده را تحت شرایط و ضوابط سایت کاوه پیامک با در نظر گرفتن سیاست محرمانگی و ضمانت بازگشت وجه تهیه نموده اید و این قوانین در همه دعاوی جاری و ساری است.
برای این منظور دکمه زیر را فشار دهید: