شرایط و ضوابط

ماده ۱: این قرارداد فی مابین شرکت تضامنی کاوه توفیقی و شرکاء به شماره ثبت ۶۳۴۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۷۶۲۱۴۶ به نمایندگی آقای کاوه توفیقی بعنوان مدیرعامل شرکت به نشانی اصفهان،ابتدای بلوارکشاورز،کوچه ۱۰۷ پلاک ۱۰ طبقه همکف کدپستی ۸۱۷۷۷۹۸۷۵۱ و آدرس پست الکترونیکیinfo@kavehpayamak.ir و وبسایت kavehpayamak.ir که در این قرارداد فروشنده یا طرف اول نامیده میشود از یکطرف و از سوی دیگر بین شخصیت حقیقی و یا حقوقی که بصورت آنلاین یا حضوری نسبت به خرید خدمات این قرارداد اقدام نموده است و در سامانه احراز هویت شده است با مشخصات و آدرس مذکور در سایت کاوهپیامک که در این قرارداد خریدار یا طرف دوم نامیده میشود،به شرح زیر منعقد میشود و طرفین ملزم به اجرای مفاد آن میباشند.

ماده ۲:موضوع قرارداد

پنل کاربری به جهت ارسال و دریافت پیام کوتاه تحت وب و پنل مدیریتی با قابلیت های مندرج در بسته خریداری شده و مدیریت آن

ماده ۳:مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ ثبت شده در پروفایل مربوط به طرف دوم در سامانه کاوه پیامک به مدت یکسال شمسی بوده که در صورت عدم اعلام کتبی انصراف و ابطال این قرارداد از ناحیه طرفین بطور خودکار در سررسید مقرر تمدید میشود.

ماده ۴: مبلغ قرارداد

به شرح مندرج در بسته خریداری شده توسط طرف دوم قرارداد که در سایت کاوه پیامک به آدرسkavehpayamak.ir موجود است که در سال اول بصورت ۱۰۰ درصد و در سال های آتی با احتساب ۵۰٪ تخفیف در قیمت بسته دریافت و سپس قابل تمدید است.

تبصره ۱در صورت تغییر در تعرفه‌های مرتبط با موضوع قرارداد (از جمله تعرفه هزینه ثابت و متغیر) و تعیین هرگونه تعرفه جدید از سوی اپراتورهای تلفن همراه کشور از جمله طرف اول ، شرکت ارتباطات سیار، ایرانسل، تالیا و … تغییرات و تعرفه‌های جدید از تاریخ مصوب و مورد نظر اپراتورها در قرارداد حاضر اعمال گردیده و طی الحاقیه به قرارداد افزوده می‌گردد.

ماده ۵:تعهدات خریدار

۵۱مسوؤلیت متن و محتوای پیام‌های ارسالی در راستای انجام موضوع قرارداد حاضر، به عهده خریدار است و خریدار ، فروشنده را از هرگونه ادعا و شکایتی در این ارتباط مصون و مبرا می‌دارد.
۵۲ارسال پیام منوط به داشتن مجوز از دریافت کنندگان پیام‌ها می‌باشد که مسئولیت آن بر عهده خریدار است. بدیهی است در صورت شکایت یک نفر از دریافت کنندگان پیام به فروشنده، شرکت مخابرات ایران و یا شرکت ارتباطات سیار و احراز عدم کسب مجوز از شخص شاکی در جهت ارسال پیام کوتاه، کلیه خدمات خریداری شده خریدار بلافاصله قطع و خریدار حق هیچ گونه ادعایی نسبت به خدمات خریداری شده را نخواهد داشت.
۵۳در صورتی که به علت بروز مشکلات یا شرایط بحرانی، فروشنده مجبور به وضع محدودیت‌هایی در زمانبندی انتقال SMSهای مربوط به خریدار شود،‌ خریدار ضمن پذیرش شرایط بروز‌یافته، موظف به رعایت زمان‌بندی مذکور می‌باشد.
۵۴خریدار مجاز به ارسال پیام کوتاه بصورت ناشناس نمی‌باشد (پیام ناشناس پیامی است که گیرنده پیام در زمان دریافت، قادر به شناسایی هویت فرستنده پیام کوتاه نباشد). بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق‌الذکر، فروشنده بنا به تشخیص خود مجاز به قطع سرویس‌های مربوط به خریدار، جبران ضرر و زیان وارده می‌باشد و خریدار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می‌نماید.
تبصره ۱: مسئولیت کلیه عواقب ارسال پیام کوتاه ناشناس که نتیجتاً باعث وارد آمدن خسارت و یا اعمال جریمه از سوی شرکت های اپراتور  به فروشنده باشد، متوجه خریدار می‌باشد و فروشنده از این بابت مصون و مبری است.
تبصره ۲: در صورت صلاحدید فروشنده، خریدار موظف به ارائه تضمین مورد قبول فروشنده بابت انجام تعهدات مندرج در بند فوق‌الذکر می‌باشد. بدیهی است در صورت عدم انجام تعهدات مربوط به خریدار، فروشنده مجاز به اخذ خسارات، ضرر و زیان وارده از محل تضمین مذکور خواهد بود.
۵۵با توجه به این که قرارداد حاضر در چارچوب قرارداد منعقده فی‌مابین فروشنده …………….. و خریدار خدمات ……………… منعقد می‌شود، خریدار ضمن اقرار به پذیرش مفاد و شرایط قرارداد فوق‌الذکر، موظف به رعایت کلیه موارد مذکور می‌باشد.
 
۵۶چنانچه قانون برای فرستندگان پیام‌های ناخواسته در صورت عدم رضایت گیرندگان جریمه‌های پیش‌بینی نماید، خریدار متعهد به پرداخت جریمه‌ها در صورت نقص قانون می‌باشد
۵۷محتوای پیام ارسالی می‌بایست با هر یک از اصول پنج‌گانه زیر مطابقت داشته باشد.
–   
با اصول و مبانی دین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته و در تضاد نباشد؛
–   
باعث تشویش اذهان عمومی نگردد؛
–   
مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد؛
–   
به اخلاق حسنه حاکم بر جامعه آسیب نرساند؛

–   با سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مغایرت نداشته باشد؛

۵۸خریدار باید کلیه قوانین و مقررات مربوط به ارسال پیام های ناخواسته را رعایت نماید.

۵۹برای پیام‌های ناخواسته چنانچه کاربر دریافت‌ کننده متحمل پرداخت شارژ (Receiving Party pays) شود، خریدار متعهد به جبران آن می‌باشد.

۵۱۰خریدار باید محدودیت‌های شبکه و SMS-Center را در ارائه سرویس‌ها در نظر بگیرد.
۵۱۱مسؤلیت آثار سوء ناشی از ارسال پیام‌های خریدار برای مشتریان و جبران خسارت در مقابل کلیه دستگاه‌های بازرسی و نظارتی، به عهده خریدار می‌باشد.
۵۱۲فروشنده حق دارد در صورت لزوم و یا بنا به درخواست مراجع قانونی و بازرسی مطابق ضوابط آشکار نمودن پیام‌ها و مسدود نمودن آنها قبل از ارسال به کاربران اقدام نماید.

ماده ۶:تعهدات فروشنده

۶۱فروشنده برای ارسال و دریافت پیام‌ها، پنل اختصاصی و شماره اختصاصی  را در طی مدت قرارداد در اختیار خریدار قرار خواهد داد.

۶۲در صورت تمدید قرارداد حاضر و استمرار برقراری خط ارتباطی فروشنده تعهد می‌نماید، شماره اختصاصی را با شرایط جدید (از جمله اخذ هزینه ثابت برای دوره مربوطه) در اختیار خریدار قرار دهد.

۶۳فروشنده موظف است حداکثر 3 روز کاری پس از عقد قرارداد، سرویس ارزش افزوده پیام‌کوتاه جهت دریافت و پاسخگویی به پیام‌های ورودی را به خریدار تحویل نماید.

۶۴فروشنده آدرس پست الکترونیک info@kavehpayamak.ir  را برای ثبت سوالات و یا مشکلات خریدار در اختیار وی قرار می‌دهد.

ماده ۷: تعلیق قـرارداد

۱۷خریدار و یا فروشنده می توانند با اعلام کتبی به یکدیگر درهر زمانی که ضروری تشخیص دهند (طی مدت قرارداد) و با رعایت فاصله زمانی ۱۵ روزه تمام و یا بخشی از فعالیت‌های موضوع قرارداد را به حالت تعلیق درآورد.

۲۷طرف دیگر با دریافت اعلامیه رسمی تعلیق، فورا” انجام تعهدات را بحالت تعلیق در می آورد.

۳۷با تعلیق انجام تعهدات، فروشنده این حق را دارد که درخواست جبران هزینه‌هایی را بنماید که تا قبل از زمان تعلیق انجام داده است و خریدار نیز موظف است ظرف مدت یک‌هفته نسبت به پرداخت هزینه‌های مربوطه طبق مفاد قرارداد اقدام نماید.

۴۷طرفین با یک اعلام کتبی ۱۵ روزه می‌توانند انجام تعهدات خود را از سر بگیرند.

۵۷چنانچه تعلیق انجام تعهدات بیش از ۲ ماه به‌طول بکشد فروشنده این حق را خواهد داشت که قرارداد را فسخ نماید.

۶۷چنانچه بدلیل تعلیق قرارداد از سوی خریدار، هزینه یا خسارتی به فروشنده تحمیل گردد، خریدار موظف به پرداخت آن می‌باشد.

ماده ۸: موارد فسخ قـرارداد و خاتمه دادن آن

در صورت لغو مجوز اتصال فروشنده به SMSC از سوی شرکت‌های اپراتور، خریدار موظف است به ازاء سرویس‌های ارائه شده تا تاریخ لغو مجوز، براساس اعلامیه فروشنده، با وی تسویه‌حساب به عمل بیاورد.

۱۸هر یک از طرفین با اعلام قبلی یک‌ماهه مجاز به فسخ قرارداد می‌باشند، به شرطی که نحوه فسخ قرارداد مورد توافق قرار گیرد.

ماده ۹: فورس ماژور

حوادث غیر مترقبه به وقوع حوادثی مانند سیل، زلزله، آتش‌سوزی و امثالهم که ایجاد و دفع آن خارج از حیطه و اقتدار و اراده انسان باشد اطلاق می‌شود. در صورت حدوث آن برای هر یک از طرفین و به نحوی که تا ۳۰ روز ادامه یابد، می‌بایست ضمن اعلام کتبی مراتب مزبور ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ وقوع حوادث غیر مترقبه نسبت به تمدید یا فسخ قرارداد با طرف دیگر توافق نماید.

در حالت فورس ماژور هیچ‌یک از طرفین حق هیچ‌گونه ادعایی نسبت به یکدیگر از جمله مطالبه خسارت نخواهد داشت. در صورت عدم اعلام و توافق فوق‌الذکر ظرف مهلت تعیین شده کلیه مسؤلیت‌ها و جبران هزینه‌ها و خسارات وارده به طرف دیگر بر عهده متخلف از مفاد این ماده می‌باشد.

ماده ۱۰:رفع مسئولیت

سرویس دهی طرف اول جهت ارئه خدمات منوط به سرویسدهی اپراتورهای مربوطه،دیتاسنتر و مخابرات میباشد و در صورت ارائه نکردن خدمات مسئولیتی باطرف اول نمیباشد،همچنین هزینه پرداخت شده  برای فعالسازی سامانه و آبونمان خطوط سالیانه حطوط بصورت دائمی نبوده و تا مدت زمانی که سرویس از سمت اپراتورهای مربوطه به این مرکز ارائه شده باشد اعتبار خواهد داشت.

ماده ۱۰:قوانین حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.

 

هرگونه ثبت نام و اقدام به خرید در وب سایت کاوه پیامک به آدرس kavehpayamak.ir به معنای پذیرش مطلق و کامل محتویات این صفحه است.

1. درباره وب سایت

1. 1. به وب سایت کاوه پیامک خوش آمدید.

1. 2. این وب سایت توسط شرکت تضامنی کاوه توفیقی و شرکاء اداره می شود. وب سایت کاوه پیامک طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون جرائم رایانه‌ای و قانون تجارت الکترونیکی فعالیت می‌کند امکان دسترسی و استفاده از سایت یا محصولات و خدمات مرتبط با آن، توسط شرکت تضامنی کاوه توفیقی و شرکاء فراهم شده است. لطفا شرایط و مفاد زیر را به دقت مطالعه کنید. مرور و مطالعه این قسمت وب سایت، دلالت بر فهم، پذیرش و الزام به شروط این قرارداد دارد. چنانچه با هریک از شروط این قرارداد موافقت ندارید، فورا استفاده از وب سایت یا هریک از خدمات آن را متوقف کنید.

1. 3. کاوه پیامک حق بازبینی و تغییر هر یک از شروط قرارداد را بر اساس تشخیص خود، از طریق بروز رسانی این صفحه، محفوظ می دارد. زمانی که کاوه پیامک بروزرسانی در شرایط قرارداد اعمال کند، از روش های متعارف برای باخبر کردن شما از این تغییرات استفاده خواهد کرد. هر تغییری در شرایط از تاریخ انتشار آن دارای اثر فوری خواهد بود. پیش از آنکه ادامه قرارداد را مطالعه کنید، توصیه می شود که از این قرارداد یک نسخه کپی تهیه کرده و نزد خود نگاه دارید.

2. قبول شرایط

شما به وسیله باقی ماندن در وب سایت و یا با کلیک کردن بر گزینه “پذیرش” که در رابط کاربری سایت موجود است یا با خرید از کاوه پیامک، شرایط قرارداد رامطلق می پذیرید.

3. اشتراک برای استفاده از خدمات

3. 1. به منظور دسترسی به خدمات، هر کاربر باید با پرداخت هزینه اشتراک، یک حساب کاربری انتخاب کند.

3. 2. مسئولیت انتخاب نوع حساب کاربری و پرداخت هزینه اشتراک، بر عهده کاربر است.

3. 3. پس از پرداخت هزینه اشتراک، برای دسترسی به خدمات هر کاربر باید حساب کاربری خود را ثبت کند.

3. 4. برای تکمیل عضویت در سایت، هر کاربر باید اطلاعات شخصی خود را در سایت ثبت کند. این اطلاعات شامل موارد زیر هستند:

الف) ایمیل ب) نام کاربری پ) نشانی پستی ت) شماره تماس ث) رمز عبور

3. 5. کاربران متعهد می شوند اطلاعات وارد شده در سایت، صحیح و به روز است.

3. 6. زمانی که فرایند ثبت نام در وب سایت کامل شود، کاربر سایت، ملزم به رعایت شرایط این قرارداد است و بلافاصله به خدمات سایت تا زمانی که مدت اشتراک کاربری منقضی شود، دسترسی خواهد داشت.

3. 7. درصورت وجود شرایط زیر، امکان پذیرش قرارداد و استفاده از خدمات وب سایت وجود ندارد:

الف) سن قانونی کاربر برای عقد قرارداد کفایت نکند.

ب) کاربر توسط قوانین کشور خود یا کشور ایران یا مکانی که در آن ساکن است از دریافت خدمات منع شده باشد.

4. تعهدات کاربران

4. 1. اعضای سایت متعهد می شوند موارد زیر را رعایت کنند:

الف) شرایط قرارداد

ب) قوانین و مقررات مرتبط از هر نوع که باشند از جمله قوانین مشروحه زیر:

ب -۱)دقت نمایید کلیه پیامک های ارسالي شما تحت کنترل دقیق سیستم مانیتورینگ می باشد  و از آنجایی که این سامانه جهت اطلاع رسانی، تبلیغات و موارد اینچنین طراحی شده، هرگونه پیامک با محتوای ذیل جرم محسوب شده و در صورت مشاهده، سریعا مراتب به صورت آنلاین به پلیس فتا گزارش خواهد شد و هیچ وجهی به کاربر عودت داده نمي گردد.

1- کلیه پیامک ها با محتوای غیر اخلاقی، توهین، شوخی، جوک، اعلام برنده شدن یا ارائه جایزه، سرکار گذاشتن از طریق پیامک (حتی دوستان و آشنایان)، اخاذی، ارسال  پیامک از طرف بانک یا اپراتور ها (همراه اول و ایرانسل) و ارسال هرگونه پیامک که به نحوی فرستنده در آن مشخص نباشد.

2- کلیه پیامک ها در حوزه پزشکی، پیراپزشکی، دارویی، آرایشی – بهداشتی، ترک اعتیاد و … بدون مجوز رسمی از وزارت بهداشت و نامه کتبی از سازمان نظام پزشکی کشور.

3- ارائه تسهیلات و وام های بانکی، خرید و فروش فیش حج، تور های داخلی و خارجی بدون مجوز.

4- هرگونه پیامک که با اصول و مباني دين اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت داشته باشد.

5- پیامک هایی که باعث تشويش اذهان عمومي گردد و به اخلاق حسنه حاكم بر جامعه آسيب رساند.

6- پیامک هایی که با سياستهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور مغايرت داشته باشد.

7-  ارسال پيامک هاي جعلي از طرف شرکت ها و بانک ها با محتواي مشترک گرامي شما برنده …. شده ايد و …

8- ارسال هرگونه پيامک از طرف نهاد هاي دولتي و امنيتي مانند مخابرات، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و…

9- تبليغ وب سايت ها، سرويس ها و يا کالاهايي که بر خلاف قوانين جمهوري اسلامي ايران مي باشند.

10- به دليل فيلترينگ شديد مخابرات، کاربر موظف است قبل از ارسال پيام انبوه، يک بار به صورت تست، متن مورد نظر را بر روي گوشي همراه خود ارسال نموده و از رسيدن آن به گوشي اطمينان حاصل فرمايد. در صورت فيلتر شدن پيام ها، اين سامانه مسئوليتي بر عهده نمي گيرد.

11- ارسال پیامک با محتوای فروش “زمین” در شمال کشور ممنوع بوده و در سایر نقاط، می بایست در متن پیامک، شماره ثابت ذکر گردد.

ب -۲)بهتر است بدانید:

۱- روزانه بیش از 3 پنل کاربری به دلیل رعایت نکردن موارد فوق توسط سیستم هوشمند مانیتورینگ مسدود می گردد.

۲- تمامی کاربران موظف هستند از طریق بخش ارسال مدارک، هویت خود را در سامانه احراز نمایند در غیر این صورت پنل آن ها مسدود خواهد شد.

۳- در صورت درخواست مقامات قضایی، مدیریت سامانه موظف است اطلاعات کاربر خاطی را تحویل دهد.

ب-۳)رعایت موارد امنیتی:
1- !بهترین مکان برای نگه داری از رمز عبور ذهن شما می باشد، لطفا این مسئله را جدی بگیرید
2- رمز عبور خود را هر 30 روز یک بار تغییر دهید.
3- از افشا کردن رمز عبور خود اکیدا خودداری کنید. رمز عبور خود را یک عبارت ساده (مانند : تاریخ تولد، شماره شناسنامه یا کد ملی، شماره تلفن یا موبایل و …) قرار ندهید و حتما در انتخاب رمز عبور، به طور همزمان از اعداد و حروف و کاراکتر های گوناگون استفاده کنید .
4- استفاده از مرورگر اینترنت اکسپلورر (IE) به طور کلی دارای نکات امنیتی بسیاری می باشد، در صورت استفاده از این مرورگر، پیامک های ارسالی چندین بار ارسال می شود و موارد مالی بسیاری برای شما به وجود می آید ، لطفا تحت هیچ شرایطی از این مرورگر استفاده نکنید.
5- پس از اتمام کار با سامانه، حتما از طریق گزینه خروج، به صورت کامل از سامانه خارج شوید.
6- در بخش خدمات هوشمند و در قسمت هشدار دهنده، می توانید گزینه اعلام ورود را انتخاب نمایید.

ب-۴)نکات مورد توجه نمایندگان:
1- تمامی کاربران خود را با تماس تلفنی و دریافت مدارک شناسایی کنید، موارد بسیاری رخ داده است که به دلیل تخلف کاربران و مشخص نبودن هویت کاربر، نماینده به دادگاه احضار شده است.
2- مانیتور کردن پیامک های ارسالی و توجیه کاربران، از وظایف مهم نمایندگان می باشد.

پذیرش موارد فوق در هنگام ثبت نام و رعایت آن در هنگام استفاده از سامانه بر تمام کاربران و نمایندگان ضروري می باشد

و در صورت عدم رعایت آن، تمامي مسئوليت متوجه خود فرد خواهد بود.

پ) مسئولیت حفظ ایمیل و رمز عبور با کاربر است و استفاده از رمز عبور کاربر توسط شخص دیگری، ممکن است موجب قطع فوری خدمات وب سایت برای کاربر شود.

ت) هرگونه استفاده از اطلاعات ثبت نام کاربر توسط شخص دیگر یا اشخاص ثالث اکیداً ممنوع است. همچنین باید در صورت هرگونه استفاده غیرمجاز از رمز عبور، ایمیل و یا هرگونه نقض امنیت حساب کاربری خود، مراتب را فوراً به اطلاع کاوه پیامک برسانید.

ث) دسترسی به وب سایت و استفاده از آن غیرقابل انتقال و محدود به استفاده شخصی از خدمات کاوه پیامک است.هیچ فردی حق انتقال خدمات کاوه پیامک به شخص ثالث را ندارد.

ج) دسترسی به وب سایت و استفاده از خدمات آن درصورت انجام هرگونه اقدام غیرقانونی و غیرمجاز، مانند جمع آوری اطلاعات ایمیل های اعضا به روشهای مختلف با هدف ارسال ایمیل های انبوه، قطع می شود.

چ) هرگونه درج آگهی های تجاری و محتوای تبلیغاتی، لینک های اینترنتی و نظایر آن، ممنوع بوده و می تواند بدون اطلاع قبلی توسط شرکت تضامنی کاوه توفیقی و شرکاء از وب سایت حذف و منجر به پایان قرارداد شود. همچنین متعاقب هرگونه استفاده غیرقانونی و غیرمجاز از سایت، اقدامات قانونی مقتضی توسط شرکت تضامنی کاوه توفیقی و شرکاء صورت خواهد گرفت.

ح) هرگونه استفاده خودکار (automated use) از وب سایت و خدمات آن ممنوع است.

5. پرداخت هزینه اشتراک

5. 1 . پرداخت هزینه اشتراک از روشهای زیر ممکن است:

الف) درگاه آنلاین

ب) پرداخت نقدی

5. 2 . تمامی پرداخت های هزینه خدمات از طریق درگاه پرداخت صورت می پذیرد. با استفاده از وب سایت و خرید خدمات آن متعهد می شوید که قواعد و قوانین مربوطه، شرایط استفاده، خط مشی حریم خصوصی و سایر اسناد حقوقی مرتبط با درگاه پرداخت را که در وب سایت درگاه مذکور موجود است پرداخت مطالعه کرده و آنها را پذیرفته اید.

5. 3 . در صورت عدم توجه به پرداخت هزینه اشتراک به هر دلیل، کاربر مسئول کلیه هزینه های پیگیری این موضوع از قبیل هزینه های بانکی و موارد مربوط به هزینه اشتراک است.

5. 4 . کاوه پیامک میتواند در هر زمان در تعرفه های اشتراک تجدید نظر کرده و آنها را تغییر دهد. این تغییر تعرفه پس از اتمام دوره اشتراک فعلی کاربر اعمال خواهد شد.

6. سیاست های بازگشت هزینه اشتراک

کاوه پیامک در صورتی هزینه اشتراک را بازمی گرداند که توانایی ارائه خدمات به کاربر را نداشته باشد. در غیر این صورت ممکن است به تشخیص مدیریت کاوه پیامک تحت شرایط خاصی این هزینه عودت داده شود.

7. کپی رایت و مالکیت فکری

7. 1. وب سایت، خدمات خرید و تمامی محصولات مرتبط با کاوه پیامک تحت شمول کپی رایت هستند. محتوای سایت توسط قوانین کپی رایت کشور ایران و معاهدات بین المللی محافظت می شود. تمامی حقوق از جمله کپی رایت، در محتوای وب سایت یا مطالب گردآوری شده سایت مانند متون، گرافیک، تصاویر، نشان ها، فیلم ها، تصاویر، صداها و نرم افزارهایی که به وب سایت مربوط بوده و یا توسط وب سایت کنترل می شوند، نزد شرکت تضامنی کاوه توفیقی و شرکاء و همکاران آن محفوظ است.

7. 2. تمامی علایم تجاری،خدماتی و اسامی تجاری، متعلق به کاوه پیامک هستند و توسط شرکت تضامنی کاوه توفیقی و شرکاء ثبت شده و یا تحت لیسانس آن هستند و از سوی کاوه پیامک به کاربر یک مجوز بین المللی برا استفاده غیر انحصاری اعطا می شود تا زمانی که:

الف) مطابق با شرایط قرارداد از وب سایت استفاده کند.

ب) وب سایت و مطالب موجود در آن را کپی و در حافظه نهان دستگاه (cache memory) خود ذخیره کند.

پ) صفحات وب سایت را برای استفاده شخصی و غیرتجاری خود پرینت کند.

کاوه پیامک هیچ حقوق دیگری در رابطه با وب سایت و خدمات آن به کاربر اعطا نمی کند و تمامی حقوق دیگر صریحاً توسط شرکت تضامنی کاوه توفیقی و شرکاء محفوظ هستند.

7. 3. کاوه پیامک تمام حقوق، عناوین و منافع مرتبط با وب سایت و محتوای آن را برای خود محفوظ می دارد. اقدامات کاربر در وب سایت یا در ارتباط با آن، سبب انتقال موارد زیر به کاربر نمی گردد:

الف) اسامی تجاری و معاملاتی، نام دامنه، علامت تجاری، طراحی صنعتی، پتنت (ثبت اختراع)، طراحی ثبت شده و کپی رایت

ب) حق استفاده یا سواستفاده از نام تجاری و معاملاتی، نام دامنه، نشان تجاری یا طراحی صنعتی

پ) هرچیز، اعم از سیستم یا فرآیندی که موضوع پتنت (ثبت اختراع)، طراحی ثبت شده یا کپی رایت (یا الگو برداری یا تغییر در سیستم یا روند آن) باشد.

7. 4. کاربر مجاز نیست بدون اجازه قبلی کتبی از شرکت تضامنی کاوه توفیقی و شرکاء و سایر همکاران مرتبط با وب سایت، با هر هدفی اقدام به پخش، انتشار مجدد، آپلود برای اشخاص ثالث، انتقال، ارسال، توزیع، نمایش یا به کارگیری عمومی، ایده برداری یا تغییر به هر شکلی در مطالب وب سایت یا محتواهای ارائه شده از سوی طرف های ثالث کند؛ مگر آنکه توسط قرارداد این اجازه تصریح شده باشد. این ممنوعیت ها شامل مطالبی از وب سایت که به شکل رایگان برای استفاده مجدد و یا در دامنه عمومی وب سایت وجود دارند، نمی شود.

8. حریم خصوصی

وب سایت کاوه پیامک صیانت از حریم خصوصی شما را جدی می گیرد و تمامی اطلاعات به دست آمده بواسطه استفاده شما از وب سایت یا مطالب آن را تحت حمایت سیاست حفظ حریم خصوصی (که در وب سایت در دسترس است) قرار می دهد.

9. سلب مسئولیت کلی

9. 1. هیچ یک از شروط این قرارداد، تضمینات، تعهدات و شرایطی را که به موجب قوانین ایران تحمیل می شوند، مستثنی نمی سازد.

9. 2. با توجه به این بند و تا حدی که قوانین مجاز بدانند:

الف) تمام شروط، تعهدات و ضمانت، نمایندگی و شرایطی که در قرارداد ذکر نشده اند، مستثنی از این شروط هستند.

ب) کاوه پیامک مسئولیتی در قبال هرگونه خسارت خاص و غیرمستقیمی که فارغ از منشا آن به منافع، موقعیت یا اعتبار تجاری که بواسطه ارائه خدمات یا در ارتباط با مطالب یا شروط این قرارداد به کاربران وارد میشود ندارد؛ مگر آنکه این خسارات، عرفاً قابل پیش بینی بوده و بر اثر قصور کاوه پیامک در تامین ضمانت های لازم برای کاربر رخ داده باشد.

9. 3. تمامی عواقب احتمالی استفاده از وب سایت و خدمات آن برعهده کاربر است و تمام مطالب وب سایت و خدمات آن همان طور که در دسترس است، فاقد هرگونه تعهد و ضمانت حقوقی می باشد. هیچ یک از اشخاص مرتبط با وب سایت از قبیل مدیران، کارمندان، همکاران و مشارکت کنندگان آن، هیچ گونه نمایندگی، تعهد و ضمانتی اعم از ضمنی و صریح، در خصوص وب سایت و خدمات ارائه نداده اند. عدم مسئولیت اشخاص نامبرده، شامل هرگونه ضرر و زیانی است که ممکن است در نتیجه اعمال زیر متحمل شوید:

الف) عدم کارایی و اجرای وب سایت، خطا، حذف و قطع ارتباط، نقص، عدم اصلاح نقص، تاخیر در عملکرد و انتقال، ویروس ها یا سایر حملات زیانبار رایانه ای، از دست رفتن اطلاعات، خرابی خطوط ارتباطی، رفتار غیرقانونی اشخاص ثالث، سرقت از وب سایت، تخریب، تغییر یا دسترسی غیرمجاز به بایگانی وب سایت.

ب) صحت اطلاعات و محتوای وب سایت، خدمات و سایر مطالب مرتبط با آن، مانند محتوا و تبلیغات و آگهی های درج شده در وب سایت از سوی اشخاص ثالث.

پ) هزینه هایی که در نتیجه استفاده کاربر از وب سایت، خدمات و یا محصولات آن، به وجود می آید.

ت) خدمات یا پیوندهایی (Links) که برای سهولت استفاده کاربر از وب سایت فراهم شده است.

10. تحدید مسئولیت

10. 1. به وجود آمدن مسئولیت شرکت تضامنی کاوه توفیقی و شرکاء در ارتباط با خدمات خرید یا این قرارداد، فارغ از منشا آن از سقف مبلغی که کاربر در عملیات خرید پرداخته است فراتر نخواهد رفت. درصورتی که هزینه محصول را پرداخت نشده است.

10. 2. اشخاص وابسته به وب سایت اعم از کارمندان، نمایندگان، همکاران، مجوز دهندگان و غیره هیچ گونه مسئولیتی فارغ از منشا آن در قبال کاربر، برای خسارات و زیان های مستقیم یا غیرمستقیم ندارند. همچنین این عدم مسئولیت، شامل هر نوع از بین رفتن منفعت مستقیم یا غیرمستقیم و از دست دادن و تضعیف اعتبار تجارت یا سایر زیان های غیرمادی نیز می شود.

11. فسخ قرارداد

11. 1. شرایط قرارداد تا زمانی که توسط هریک از طرفین فسخ نشده باشد، اعتبار دارد.

11. 2. هر زمان که کاربر بخواهد قرارداد را فسخ کند باید:

الف) اشتراک فعلی خود را تمدید نکند.

ب) تمامی حسابهای کاربری خود را که مرتبط با خدمات است، از طریق وب سایت کاوه پیامک ببندد.

پ) قصد خود را برای فسخ از 30 روز قبل به اطلاع شرکت تضامنی کاوه توفیقی و شرکاء برساند.

اطلاعیه فسخ باید به صورت کتبی از طریق بخش “ارتباط با ما” که در سایت موجود است ارسال شود.

11. 3. قرارداد حاضر در صورت تحقق هر یک از شرایط زیر می تواند در هر زمان توسط شرکت تضامنی کاوه توفیقی و شرکاء فسخ شود:

الف) پس از انقضای مدت اشتراک، کاربر اقدام به تمدید آن نکند.

ب) یکی از بندهای قرارداد توسط کاربر نقض شود و یا قصد نقض آن را داشته باشد.

پ) قانون به فسخ قرارداد حکم کرده باشد.

ت) ارائه خدمات خرید، طبق تشخیص شرکت تضامنی کاوه توفیقی و شرکاء از نظر تجاری به صرفه نباشد.

11. 4. با توجه به قوانین مربوطه، شرکت تضامنی کاوه توفیقی و شرکاء حق دارد بنا به تشخیص خود، در صورتی که کاربر عملی خلاف شرایط قرارداد یا قوانین مربوطه انجام دهد و یا به زیان اعتبار تجاری شرکت تضامنی کاوه توفیقی و شرکاء یا سایر اشخاص ثالث مرتبط رفتار کند، در هر زمان تمام یا بخشی از دسترسی کاربر را به وب سایت یا خدمات مرتبط به آن بدون اعلام قبلی تعلیق یا قطع کند.

12. غرامت

12. 1. کاربر متعهد میشود که در صورت تحقق موارد زیر به کاوه پیامک ، همکاران، کارمندان، نمایندگان، اشخاص ثالث ارائه دهنده محتوا و یا سایر اشخاص وابسته به وب سایت، غرامت پرداخت کند:

الف) کلیه اعمال، دعاوی حقوقی، ادعاها، مطالبات، بدهی ها، هزینه ها، زیان ها و خساراتی(شامل هزینه های دادرسی دعاوی غرامت) که در نتیجه محتوایی که از جانب کاربر در سایت قرار گرفته است، به وجود آمده است.

ب) هرگونه عواقب مستقیم یا غیرمستقیمی که از طریق دسترسی و استفاده کاربر یا نمایندگان او از وب سایت به بار آمده است.

پ) هرگونه نقض قرارداد

13. حل اختلاف

13. 1. الزامی:

اگر اختلافی مرتبط با شرایط قرارداد و یا از آن ناشی شود، طرفین برای رجوع به مراجع قضایی و شروع دادرسی موظف به رعایت بندهای زیر هستند (به جز مواردی که نیاز به رسیدگی فوری و صدور قرار است):

13. 2. اطلاعیه (notice):

هر یک از طرفهای قرارداد که بخواهد دعوایی براساس قرارداد اقامه کند، بایستی طی یک اطلاعیه مکتوب، جزئیات ماهیت دعوا، منافع حاصل از آن و اقدامات مقتضی را به طرف مقابل ابلاغ کند.

13. 3. حل و فصل:

با دریافت اطلاعیه بند قبلی، طرفین قرارداد باید:

الف) ظرف مدت 30 روز از تاریخ اطلاعیه، تلاش کنند همراه با حسن نیت، از طریق مذاکره یا سایر روش هایی که مشترکا توافق می کنند، موضوع اختلاف را به طرزی کارآمد حل و فصل کنند.

ب) اگر به هر دلیلی، پس از انقضای مهلت سی روزه بعد از تاریخ اطلاعیه، اختلافات موجود حل نشوند، طرفین باید برای انتخاب یک میانجی توافق کنند و یا از رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نماینده او تقاضای انتخاب میانجی کنند.

پ) طرفین به طور مساوی مسئول تامین مبالغ و هزینه های متعارف انتخاب میانجی، محل و مقر دادرسی و یا هرگونه هزینه های که میانجی به عنوان پیش شرط شروع حل و فصل اختلاف درخواست کند، هستند.

ت) میانجی گری در اصفهان برگزار خواهد شد.

13. 4. خاتمه میانجی گری

اگر سه ماه از شروع میانجی گری سپری شده باشد و اختلاف همچنان حل نشده باقی مانده باشد، هر یک از طرفین می توانند از میانجی، خاتمه میانجی گری را درخواست کنند و میانجی نیز موظف است ترتیب اثر بدهد.

13. 5. محرمانگی

تمامی اطلاعات و مکالمات مربوط به مذاکراتی که طرفین در راستای بند حل اختلاف انجام می دهند، محرمانه بوده و باید تا حد ممکن، مذاکرات بدون غرض ورزی، غیرتبعیض آمیز و با هدف حفظ اسرار باشد.

14. مقر و صلاحیت

خدمات وب سایت کاوه پیامک با هدف مشاهده و استفاده ساکنان ایران طراحی شده است؛ به همین دلیل در صورت بروز هرگونه اختلاف مربوط به وب سایت، مقرر می شود که مقر اختصاصی حل اختلاف در تمامی اختلافات ممکن، دادگاه های شهر اصفهان باشند.

15. قانون حاکم

قانون حاکم بر قرارداد، قوانین ایران است. هرگونه اختلاف یا ادعا که از قرارداد ناشی و یا به آن مربوط میشود، فارغ از ماهیت آن، بایستی مطابق قوانین ایران رسیدگی و تفسیر شود. اعتبار بند قانون حاکم مورد اعتراض نبوده و شرایط قرارداد برای طرفین، جانشینان و منتصبان آنها، الزام آور است.

16. مشاوره حقوقی مستقل

طرفین قرارداد تایید و اعلام می کنند که مفاد این قرارداد منصفانه و متعارف بوده و هر دو طرف فرصت کافی برا بهره مندی از مشاوره حقوقی مستقل داشته اند و اعلام می دارند که قرارداد مخالف سیاست های عمومی در زمینه تبعیض و نابرابری، وجود قدرت چانه زنی یا سیاست های کلی محدودسازی تجاری نبوده است.

17. تفکیک و تجزیه قرارداد

درصورتی که هر یک از بخش های این قرارداد توسط دادگاه صلاحیتدار، بی اعتبار و یا غیرقابل اجرا تشخیص داده شود، آن بخش از قرارداد جدا شده و باقی مفاد قرارداد به قوت خود باقی خواهند ماند.