پیام صوتی

یکی از ویژگیهای سامانه کاوه پیامک امکان ارسال پیامک صوتی (زیر ۶۰ ثانیه)به کلیه مشترکان تلفن همراه و ثابت میباشد.
شما با استفاده از این سرویس خواهید توانست تا پیامک صوتی انبوه به مشتریان و مخاطبان خود ارسال کنید و صدای خود را به گوش مشتریان خود برسانید.
در هر بسته سامانه کاوه پیامک تعرفه ارسال پیام صوتی درج شده است.در ویدئوی زیر روش ارسال پیام صوتی و همچنین نحوه تولید فایل صوتی آموزش داده شده است.